FA EN

صفحه اصلی   مشخصات  پروژه ها   تماس با ما

PartnersAreas of Spcialities
سابقه تاسیس این شرکت به زمان فارغ التحصیلی مهندس امیرنصرت منقح از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1325 و پس از آن تاسیس دفتر شخصی ایشان در سال 1330 باز می گردد. در سال 1337 و پس از یک دوره همکاری بین ایشان و مهندس یوسف شریعت زاده،دفتر مهندسی مشترک این دو آغاز به کار می کند. سال ها بعد یعنی در سال 1350 شرکت مهندسان مشاور بنیان با مشارکت ایشان و برخی همکاران مانند مهندس محسن میرحیدر تاسیس و در پی تحولات اساسی در ساختار آن، در سال 1362 با نام مهندسان مشاور پیرراز توسط جمعی از شرکا،همکاران و کارکنان اولیه تجدید سازمان گردیده،فعالیتهای خود را در زمینه ارائه خدمات برنامه ریزی کالبدی، معماری، رشته های مهندسی وابسته و خدمات نظارت کارگاهی و عالی از سر می گیرد.
مهندسان مشاور پیرراز در زمره مشاوران کارآمد وپرآوازه ایران به شمار آمده و از زمان بنیاد، رویکردی عملی و واقع گرا در حل مسائل پیچیده طراحی و ساخت در عین حفظ اصول حرفه ای داشته است و در طی سالیان فعالیت ، موفق به انجام طرحهای بزرگ و ملی شده است.
پیش از آغاز هر پروژه، تجربه عامل بسیار مهمی برای تشخیص عملی بودن یا نبودن آن پروژه می باشد. در صورت قابل اجرا بودن و مشخص بودن محل دقیق پروژه، مطالعات مربوطه برای محقق کردن آن آغاز میگردد. در مرحله بعد، طراحی و ایجاد معماری در ذهن و بروز آن به واقعیت آغاز می گردد. تیم طراحی پیرراز با همکاری مستمر همه اعضاء و با تبادل تجارب و آراء بصورت یک تیم واحد عمل می کند که این مهم باعث سرعت بخشیدن در ابداع ونوآوری د رطراحی میگردد. طی این فرآیند، جلسات متعددی با کارفرما برگزار میشود تا نیازهای وی د رطول زمان طراحی نیز از نزدیک برآورده شده و در مسیر طراحی مورد توجه قرار گیرد.
برای تهیه مستندات لازم د رمرحله عقد قرارداد نیز همکاری و همفکری مستمر بین مدیران و کارکنان ارشد شرکت وجود دارد.
نظارت بر کیفیت اجرای کار نیز از عمده مسئولیت های این شرکت در قراردادهای خود می باشد.مدیران و کارکنان شرکت با تجربه گسترده خود در زمینه اجرا،توانایی کافی در اداره و بازرسی از روند ساخت و ساز را دارا میباشند. آنها اسناد و مدارک تهیه شده در مرحله طراحی را با حفظ یک رابطه متعاد ل و حرفه ای میان گروه های مختلف درگیر در یک پروژه به واقعیت تبدیل می کنند و با تاکید بر مدیریت کارآمد بر پروژه همواره سعی دارند آنرا بر اساس مقاصد پیش بینی شده در طرح و مستندات تهیه شده تکمیل و به پایان رسانند.
Copyright © 2000 Iranian Engineering Development Co.